Mandatsvig skal helt klart straffes, og gerningsmanden skal have sin dom.

Når man misbruger legitimation og handler på andres vegne skal det straffes.

Det kan som person være meget ubehageligt at opleve mandatsvig.

Ofte foregår det jo uden at man selv har været vidne til situationen.

Når man snakker om mandatsvig straffeloven, er det for at føre en sag, der kan give gerningsmanden en straf for den forbrydelse.

Kontakt strafferetsadvokater.dk i dag, og få en vurdering af, hvordan vi kan hjælpe med den præcise sag.

Her findes kompetencerne og erfaringen med at håndtere straffesager.

Der er oftest mange paragraffer og love, man skal være ind i, når man vil føre en sag.

For os kommer det naturligt, at være inde i sagen, og give informationen videre i et lettilgængeligt sprog.

Kontakt advokat Christian Kirk Zøllner, der har 15 års erfaring med sager der vedrører mandatsvig.

Her er kompetent hjælp at hente, så man kan få erstatning for økonomisk tab eller anden form for skade.

Vores erfaring gør, at der er gode chancer for, at gerningsmanden bliver fundet og dømt for mandatsvig.

Dokumentfalsk kan fx. være en form for mandatsvig, og det er ikke altid helt klart fra begyndelsen, hvem der kan stå bag.

Når gerningsmanden er fundet, kan retssagen begynde, og man kan få en ide om dommens udfald.

Målet er en erstatning, især hvis der er tale om en form for økonomisk tab.

Lad os hjælpe i dag med at komme igennem en sag om mandatsvig.

Det er vigtigt med de rette kompetencer.