Havskildpadder er nogle af de mest majestætiske skabninger i havet. De kan veje op til 700 pund og blive op til 1,5 meter lange. De er luftåndende krybdyr, der kan leve i mere end 50 år. Der findes syv arter af havskildpadder, som alle er opført som enten truede eller udryddelsestruede på IUCN’s rødliste.

Havskildpadder tilbringer deres liv i havet, men de skal komme i land for at lægge deres æg. Hunnerne lægger deres æg på sandstrande, hvor de er sårbare over for rovdyr og andre trusler. Når æggene klækkes, skal havskildpaddeungerne finde tilbage til havet. Mange havskildpaddeunger når aldrig frem til vandet og bliver bytte for rovdyr eller farer vild i den forkerte retning.

Havskildpadder er vigtige for at bevare vores oceaners sundhed. De spiser vandmænd, som kan overbefolke sig og skade havets økosystemer. Havskildpadder er også med til at sprede næringsstoffer og holde koralrev sunde.

Havskildpadder har eksisteret i 120 millioner år, men de står over for mange trusler i dag. Nogle af de største farer for havskildpadder er fiskeredskaber, forurening, klimaændringer og strandbebyggelse. Vi er nødt til at gøre vores del for at beskytte disse fantastiske skabninger, så de fortsat kan trives i vores oceaner i de kommende generationer.